Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój marki

Koncepcja kreatywna komunikacji marki i produktu

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat strategii marek?

Cel:

Prace nad strategią komunikacji opieramy na modelu SOSTAC. Zakres prac obejmuje m. in. analizę sytuacji wyjściowej, czyli wewnętrzny i zewnętrzny audyt działań oraz analizę konkurencji, określenie celów biznesowych podejmowanych działań, analizę linii komunikacyjnych i kanałów komunikacji, określenie szczegółowych celów dla kanałów komunikacji i taktyki działań, zaprojektowanie kluczowych komunikatów.

 • opracowanie strategii w modelu SOSTAC
 • opracowanie kluczowych komunikatów
 • ułożenie planu dalszych działań

Co zrobimy?

 • opracowanie strategii komunikacji realizującej cele sprzedażowe i wizerunkowe marki
 • plan komunikacji w kluczowych kanałach
 • określenie budżetu, harmonogramu, zasobów i planu realizacji strategii
 • określenie narzędzi i częstotliwości pomiaru oraz planu ewaluacji strategii

W jaki sposób?

 • rekomendacje strategiczne opracowane przez zespół strategów marki
 • praca na podstawie researchy i raportach branżowych
 • co tygodniowe spotkanie statusowe z prezentacją wyników prac
 • spotkania warsztatowe zespołów klienta i Ergo Design

Zaangażowanie klienta

 • 7 sprintów projektowych
 • 3 dni warsztatowe

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content