Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój organizacji

Warsztaty definiowania i weryfikowania idei produktu / usługi

Zdefiniuj i zweryfikuj swoją ideę nowego zrównoważonego produktu, usługi lub systemu. Opracuj założenia oraz plan rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tych warsztatów?

Cel

Warsztaty te pomogą Ci określić potencjał idei nowego produktu, usługi lub systemu jeszcze przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu prac badawczych i projektowych.

Czujesz, że Twój pomysł na nowy produkt, usługę lub system ma potencjał, ale nie masz pewności czy wpisuje się w potrzeby rynku, idee ekonomii cyrkularnej i jaką ma wartość dla użytkowników? Wykorzystaj szybkie badania i testy w celu określenia ryzyka i potencjału. Wspólnie zdefiniujemy wizję i kluczowe założenia do jego rozwoju oraz plan dalszych działań.

Dodatkowe korzyści

 • Zdefiniowanie i potwierdzenie potencjału idei nowego produktu, usługi lub systemu
 • Ocena adekwatności rynkowej oraz potencjału na wykorzystanie ekonomii cyrkularnej
 • Stworzenie briefu – doprecyzowanie najważniejszych założeń i cyrkularnych aspektów dla planowanego projektu oraz sformułowanie zadania projektowego

Co zrobimy?

 • Określimy wizję i cele nowego rozwiązania, a także mierzalne kryteria oceny i warunki sukcesu
 • Opracujemy brief określający formę (estetykę), funkcje, doświadczenie użytkownika oraz unikatowe cechy nowego rozwiązania
 • Zdefiniujemy cyrkularne cechy – aspekty rozwiązania, które umożliwiają jego funkcjonowanie w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • Opracujemy plan działań oraz ramowy proces rozwoju projektu (etapy, zakres, wymagane kompetencje)
 • Zdefiniujemy hierarchię aspektów nowego rozwiązania oraz planowanych działań. Określimy najbliższy krok do podjęcia

W jaki sposób?

 • Analiza tła projektu. Przeglądniemy otoczenie rynkowe, działania i ofertę konkurencji, branże pokrewne oraz rozwiązania analogiczne. Przeanalizujemy powiązane z tematem trendy i spekulacje.
 • Analiza wartości dla użytkownika. Ocenimy zgodność idei z potrzebami użytkowników – m.in. w zakresie formy, funkcji, doświadczenia. Doprecyzujemy niespójności, uzupełnimy braki.
 • Analiza potencjału cyrkularnego. Określimy aspekty nowego rozwiązania, które wpisują się w idee ekonomii cyrkularnej.
 • Analiza wdrażalności. Wstępnie zdiagnozujemy i krytycznie spojrzymy na możliwości technologiczne i wdrożeniowe.

Zaangażowanie klienta

 • 2 dni warsztatów strategicznych

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content