Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój strategii

Horyzont cyrkularnych możliwości

Zmapujemy otoczenie Waszej branży, by móc odkryć szanse dla zrównoważonych innowacji.

Chcesz dowiedzieć się jak do tego podchodzimy?

Cel

Wskazanie szans i obszarów zmian związanych z ekonomią cyrkularną dla Twojej organizacji.

Dzięki analizie otoczenia konkurencyjnego, empatyzacji z odbiorcami oraz eksplorowaniu trendów
i najlepszych praktyk cyrkularnych wskażemy wstępne kierunki zmian.

 • opcja 1: sesja inspiracyjna cyrkularne szanse
 • opcja 2: guidebook – dedykowany przewodnik działania
  w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej

Kluczowe działania

 • Identyfikowanie szans w otoczeniu biznesu: przeanalizujemy aktualne
  i planowane działania w Twojej branży, poszukamy okazji wynikających
  z trendów, zmian legislacyjnych etc. odnosząc je do założeń ekonomii cyrkularnej
 • Empatia z użytkownikami: przeanalizujemy perspektywę użytkownika_czki, zidentyfikujemy kluczowe informacje, a na nasze obserwacje narzucimy filtr zrównoważonego działania
 • Ideacja w ramach warsztatów co-create wspólnie zidentyfikujemy hipotezy zrównoważonego rozwoju Waszej organizacji oraz oferty

Kluczowe rezultaty

 • Wstępne kierunki rozwoju oferty uwzględniające ambicje i możliwości Twojej organizacji. Portfel koncepcji innowacji. Spis rekomendacji dotyczących szans
  i zagrożeń oraz obszarów dalszych działań do podjęcia w celu rozpoczęcia działania w zgodzie zasadami ekonomii cyrkularnej (GOZ).

Tryb współpracy

 • Współpraca opiera się na podejściu Lean Startup oraz Design Thinking,
  których celem jest włączanie użytkowników i ekspertów w proces
  badawczo-projektowy
 • Tryb pracy opiera się na tygodniowych sprintach, które kończą się spotkaniami podsumowującymi (Sprint Review), nadających rytm współpracy
 • Zalecamy zaangażowanie osób decyzyjnych w proces badawczo-projektowy oraz wyznaczenie lidera_ki projektu po stronie Waszej organizacji

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content