Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

01. scanning

Horyzont możliwości

Zbiór trendów i czynników zmian stanowiący podłoże przyszłości dla Twojej organizacji.

Chcesz się dowiedzieć jak skanować horyzont możliwości?

Cel

Identyfikacja właściwego zestawu czynników poruszających do działania i tworzenia innowacji dalekoterminowych.

Zapewniamy szeroką perspektywę wykrywania składowych zmian, które stanowią podłoże Twojej przyszłości.

 • DEDYKOWANY TRENDBOOK Uszyte na miarę potrzeb narzędzie do śledzenia innowacji. Zbiór bieżących zagadnień różnych rynków i branż, ilustrujący je przez produkty, usługi oraz zachowania konsumenckie i użytkowe
 • SESJA INSPIRACYJNA Pomoc w odczycie zidentyfikowanych trendów poprzez parametryzację w ramach aktywizującego spotkania

Kluczowe działania

 • rozmowa o ambicjach przedsiębiorstwa/organizacji i oczekiwaniach względem zleconej analizy trendowej
 • wyznaczenie kontekstów realizowanej analizy i definicja wyzwania dla projektu. Określenie ram czasowych (time horizon) i spektrum planowanej zmiany (change spectrum)
 • gromadzenie danych zastanych - desk & field research
 • określenie właściwych dla kontekstu biznesowego składników zmiany: trendów według modelu STEEP - społeczne, technologiczne, środowiskowe, ekonomiczne, polityczno-regulacyjne
 • opracowanie dokumentu podsumowującego analizę trendową. Przygotowanie plany i prezentacji dla sesji inspiracyjnej

Kluczowe rezultaty

 • wytypowanie właściwych trendów i czynników zmiany, na które dana firma lub organizacja powinna zareagować i odpowiedzieć
 • zastrzyk nowej wiedzy do firmy lub organizacji z poza zakresu prowadzonej działalności - out of the box thinking
 • parametryzacja wytypowanych trendów i czynników - oszacowanie wpływu na firmę / organizację, jej otoczenie oraz rynek
 • wskazanie konsekwencji wybranych wybranych czynników zmiany i przełożenie trendów na szanse rozwiązań: systemowych, produktowych i/lub usługowych

Jak możemy współpracować?

 • rekomendujemy model oparty na podejściu Lean Startup oraz Futures Thinking, których celem jest włączanie użytkowników i ekspertów w proces badawczo-projektowy
 • współpraca opiera się na tygodniowych sprintach, odbywających się hybrydowo: offline (przestrzeń Ergodesign Hub) lub online
 • Sprint Review to sesja podsumowująca Sprint oraz ustalająca działania kolejnego
 • zalecamy zaangażowanie osób decyzyjnych w proces projektowy oraz wyznaczenie lidera projektu

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content