Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój strategii

Audyt cyrkularny

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cyrkularnego audytu?

Co zrobimy?

 • Opracujemy zbiór rekomendacji i hipotez dotyczących wdrażania ekonomii cyrkularnej w (m.in.: opakowania, ekspozycja, sprzedaż, model dostępu, użytkowanie)  
 • Wskażemy silne strony i braki (gaps) w odniesieniu do założeń ekonomii cyrkularnej. Wypracujemy koncepcje partnerstw, które mogłyby uzupełniać braki
 • Określimy pętle (loops) obiegu produktów: zamkniętego, w ramach organizacji; otwartego, w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi
 • Sformułujemy cyrkularne aspiracje w odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonowania: m.in.: designu, dystrybucji, użytkowania, gwarancji) 
 • Opracujemy ramowe wytyczne dla projektowania i rozwoju cyrkularnych produktów dla wybranych kategorii portfolio. Np.: z krótkim czasem życia produktu (products that flow), z długim czasem życia (products that last)
 • Określimy gotowość oraz opracujemy ramowe założenia dla usług wspierających cyrkularność (np. take-back, repair, reuse, refurbishment)  
 • Wprowadzimy hierarchię i określimy priorytetowe działania (np. zmiana strategii projektowania, modyfikacje modelu biznesowego, zarządzanie końcem cyklu życia produktu, usługi wsparcia klienta)    

W jaki sposób?

 • Indywidualne wywiady z przedstawicielami firmy (zarząd, pracownicy) - analiza obecnych działań i planów w odniesieniu do założeń ekonomii cyrkularnej 
 • Warsztaty dotyczące analizy modelu biznesowego, strategii marki, strategii projektowania
 • Konsultacje z ekspertami w zakresie kluczowych zmian gospodarczych wynikających m.in. ze zbioru inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej czyli Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) oraz celów zrównoważonego rozwoju ONZ 2030
 • Przekrojowa analiza cyrkularności oparta na bazie perspektywy klienta
 • Analiza cyklu życia wybranych produktów. Poszukiwanie możliwości dot. jego wydłużenia (działania klienta, utrzymanie, usługi naprawcze, upgrade, itp.)
 • Eksplorowanie najlepszych praktyk branżowych i około branżowych dot. ekonomii cyrkularnej pojawiających się kontekstowo do wybranych fragmentów analizy produktów oraz usług
 • Moderowane warsztaty co-create umożliwiające wypracowanie ramowych założeń dla produktów i usług
 • Weryfikacja założeń na podstawie badań jakościowych: wywiadów pogłębionych z klientami
 • Selekcja i hierarchizacja wypracowanych rekomendacji i założeń

Zaangażowanie klienta

 • 6 sprintów
 • Współpraca opiera się na tygodniowych sprintach, które nadają rytm współpracy oraz zwiększają transparentność i przewidywalność działań badawczo-projektowych.

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content