Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój strategii

Projekt cyrkularnego systemu

Popraw doświadczenie swoich klientów oraz  zapewnij im możliwość korzystania z systemu (produktów i usług) w sposób zrównoważony, w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat cyrkularnego systemu?

Cel

Systemowe podejście stanowi klucz do działania organizacji w duchu ekonomii cyrkularnej. Pozwala identyfikować źródła marnotrawstwa, eliminować odpady i zanieczyszczenia. Umożliwia znacznie dłuższe utrzymanie produktów i materiałów w użyciu, dzięki zapewnieniu im możliwości ponownego użycia, naprawy, regeneracji lub przetworzenia.

Głównym celem tego działania jest opracowanie mapy systemu, która pozwala kompleksowo spojrzeć na wszelkie punkty styku i interakcje zachodzące w jego ramach. Dzięki temu możliwe jest określenie w jaki sposób następuje wymiana wartości pomiędzy użytkownikiem systemu, organizacją oraz jej partnerami. To natomiast pozwala "wyprojektować" straty oraz wydłużyć czas obiegu produktów i materiałów w systemie, zapewniając korzyść wszystkim interesariuszom systemu.

 • Zwizualizujemy i uporządkujemy punkty styku i interakcje zachodzące w ramach systemu
 • Określimy w jaki sposób umożliwić działanie systemu w obiegu zamkniętym
 • Stworzymy założenia do modyfikacji lub opracowania nowych punktów styku zwiększających cyrkularność systemu

Co zrobimy?

 • Opracujemy mapę systemu wraz z kluczowymi punktami styku i interakcjami pomiędzy interesariuszami (wymiana informacji, finansów, dóbr, etc.)
 • Opracujemy ścieżki użytkownika w ramach systemu. Opiszemy możliwe interakcje użytkownika z systemem oraz wynikające z nich (rekomendowane) działania do wdrożenia
 • Określimy propozycję wartości (Value Proposition) dla systemu. Omówimy jej miejsce w modelu biznesowym
 • Sformułujemy cyrkularną ambicję w odniesieniu do systemu – w rozbiciu na poszczególne obszary funkcjonowania (design, pozyskiwanie materiałów, produkcja, dystrybucja, użytkowanie, zwrot, etc.).
 • Określimy zakres systemu oraz drogi jego rozwoju (roadmap)

W jaki sposób?

 • Przeprowadzimy indywidualne wywiady i warsztaty z przedstawicielami firmy (zarząd, pracownicy) dotyczące m.in.: wizji, planów rozwoju, hipotez systemu
 • Zmapujemy system w jego obecnym kształcie – przeanalizujemy szerszy kontekst użytkowy – z perspektywy użytkownika oraz wysokopoziomowo (system level view)
 • Przeanalizujemy punkty styku pomiędzy użytkownikiem, a systemem
 • W ramach badań etnograficznych i netografii określimy zadania, postawy, problemy i potrzeby klientów firmy w odniesieniu do wybranych aspektów związanych ze zrównoważoną konsumpcją
 • Dokonamy analizy łańcucha tworzenia wartości, jego domknięcia (analiza cyrkularności systemu) oraz możliwych modeli dostępu, modeli pricingowych oraz usług dodatkowych

Zaangażowanie klienta

 • 6-8 sprintów
 • Współpraca opiera się na tygodniowych sprintach, które nadają rytm współpracy oraz zwiększają transparentność i przewidywalność działań badawczo-projektowych.

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content