Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

02. planning

Scenariusze przyszłości

Określenie strategicznych kierunków długoterminowego rozwoju na osi czasu.

Chcesz się dowiedzieć jak zbudować scenariusze przyszłości?

Cel

Nakreślenie wektorów długoterminowego rozwoju na bazie adaptacji trendów, sygnałów zmian oraz czynników wpływu.

Budowa scenariuszy przyszłości pozwoli na rozpoznani warunków, konsekwencji i możliwości nadchodzących zmian, określając co będzie napędzać biznes i stanowić przewagę konkurencyjną.

 • WARSZTAT POGŁĘBIAJĄCY Praktyczna ocena zebranych informacji z trendów (dostrzeżenie wzorca) i określenie sposobów reakcji na nie. Wspólna interpretacja insight-ów oraz foresight-ów
 • SCENARIUSZE PRZYSZŁOŚCI Opracowanie porządkujące wyobrażenia o alternatywnych przyszłych środowiskach i ich konsekwencjach oraz możliwościach dla organizacji, firmy, branży, obszaru, produktu i/lub usługi

Kluczowe działania

 • zdefiniowanie obszarów badań oraz najistotniejszych zagadnień i kontekstów dla organizacji oraz projektu
 • opracowanie schematu analiz jednej lub kilku sił, mających wpływ na funkcjonowanie organizacji i jej branży
 • uruchomienie jakościowych badań uzupełniających i pogłębiających wiedzę dla projektu (np.: wywiady eksperckie, badania generatywne z użytkownikami, badania terenowe: targi, wydarzenia, seminaria, dedykowany desk research
 • mapowania następstw trendów (implikacji) określenie zmian, które będą z nich wynikać

Kluczowe rezultaty

 • zdefiniowanie strategicznych foresight-ów – przewidywań i perspektyw konsumenta, branży oraz środowiska przyszłości. Są one wynikiem badań pogłębionych
 • dedykowane narzędzia badań i analizy adekwatnych to skali i ambicji projektu. Kryteria do opracowania scenariuszy przyszłości
 • prezentacja: scenariuszy przyszłości – wizji przyszłych możliwości oraz dróg rozwoju, strategicznych narracji złożonych z insightów i foresightów
 • określenie decyzji, szans, ryzyk organizacji oraz zależności pomiędzy nimi w wybranych horyzontach czasowych (now, next, beyond)

Jak możemy współpracować?

 • rekomendujemy model oparty na podejściu Lean Startup oraz Futures Thinking, których celem jest włączanie użytkowników i ekspertów w proces badawczo-projektowy
 • współpraca opiera się na tygodniowych sprintach, odbywających się hybrydowo: offline (przestrzeń Ergodesign Hub) lub online
 • Sprint Review to sesja podsumowująca Sprint oraz ustalająca działania kolejnego
 • zalecamy zaangażowanie osób decyzyjnych w proces projektowy oraz wyznaczenie lidera projektu

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content