Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój strategii

Ścieżki cyrkularnych zmian

Określimy kierunki rozwoju w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej, łącząc szanse w otoczeniu Waszego biznesu z problemami i potrzebami konsumentów

Chcesz dowiedzieć się jak wyznaczamy ścieżki cyrkularnej zmiany?

Cel

Wskazanie kierunków zmiany w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej, z uwzględnieniem Waszych planów i ambicji.

Dzięki analizom i wspólnym pracom warsztatowym wygenerujemy różne kierunki Waszego rozwoju. Określimy hierarchię działań i mierzalne kryteria oceny sukcesu Waszych cyrkularnych działań, produktów i usługi.

 • Mapa rozwoju określająca możliwe kierunki zmian.
 • Plan działań dla wybranych kierunków zmiany.

Kluczowe działania

 • Analiza potencjału organizacji oraz gotowości do włączenia założeń ekonomii cyrkularnej
 • Analiza tła projektu i mapowanie możliwych kierunków zmiany
 • Analiza wartości dla użytkownika, ocena zgodność koncepcji
 • Ideacja w ramach warsztatów co-create wspólnie określimy szczegóły dla wybranych kierunków zrównoważonego rozwoju Waszej organizacji oraz oferty

Kluczowe rezultaty

 • Synteza badań jakościowych, określenie celów, problemów i potrzeb odbiorców. Wskazanie kluczowych insightów i foresightów mających
  wpływ na koncepcje cyrkularnego rozwoju
 • Hierarchia planowanych działań. Określenie najbliższych kroków do podjęcia
 • Wskazanie możliwych ścieżek rozwoju w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej

Tryb współpracy

 • Współpraca opiera się na podejściu Lean Startup oraz Design Thinking,
  których celem jest włączanie użytkowników i ekspertów w proces
  badawczo-projektowy
 • Tryb pracy opiera się na tygodniowych sprintach, które kończą się spotkaniami podsumowującymi (Sprint Review), nadających rytm współpracy
 • Zalecamy zaangażowanie osób decyzyjnych w proces badawczo-projektowy oraz wyznaczenie lidera_ki projektu po stronie Waszej organizacji

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content