Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój organizacji

Strategia produktu cyrkularnego

Stwórz strategię projektowania, wdrożenia i urynkowienia nowego cyrkularnego produktu, zanim powstanie pierwszy szkic.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat strategii nowego produktu?

Cel

To działanie, które pozwala przełożyć cele biznesowe na konkretne rozwiązania i mierzalne rezultaty.

Opracowanie strategii produktu poprzedza właściwy proces projektowy. Pozwala maksymalizować szanse na sukces rynkowy, minimalizować ryzyka, często stanowi moment wielu optymalizacji i uproszczeń, które pozwolą oszczędzić czas i wydatki w dalszych etapach procesu rozwoju produktu. Pomaga szybciej wprowadzić produkt na rynek i lepiej dopasować go do oczekiwań.

Dodatkowe korzyści

 • Zgodność z potrzebami użytkowników, potencjał rynkowy, pozycjonowanie, wytyczne do komunikacji i brandingu
 • Założenia umożliwiające funkcjonowania produktu w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej
 • Założenia dotyczące formy, funkcji, materiałów, technologii oraz wpływu na środowisko naturalne

Co zrobimy?

 • Określimy pozycjonowanie produktu oraz potencjał rynkowy wg wartości kluczowych dla branży, w której będzie funkcjonował produkt
 • Zdefiniujemy propozycję wartości rozwiązania (Value Proposition) dla produktu, określimy w jaki sposób odpowiada na cele, bolączki i oczekiwane korzyści klientów. Wskażemy jej miejsce w modelu biznesowym
 • Określimy cyrkularne cechy produktu w całym łańcuchu wartości, m.in. dla: designu, pozyskiwania materiałów, produkcji, dystrybucji, sprzedaży, użytkowania, zwrot, etc.)
 • Określimy tożsamość produktu, doświadczenie użytkownika (model Kano), unikatowe cechy (USP) oraz estetykę (design DNA)
 • Opracujemy plan rozwoju projektu (roadmap) z uwzględnieniem rekomendacji wypracowanych we wszystkich etapach projektu

W jaki sposób?

 • Przebadamy otoczenie rynkowe, konkurencję oraz rozwiązania pokrewne – dokonamy benchmark'u wewnętrznego (pomiędzy produktami) oraz zewnętrznego na poziomie konkurencji
 • Warsztatowo przeanalizujemy model biznesowy, obecną ofertę oraz plany rozwoju
 • Przeprowadzimy badania jakościowe problemów i potrzeb klientów w odniesieniu do nowego produktu, poszukamy insight'ów konsumenckich,
 • Przeanalizujemy trendy i zmiany legislacyjne dotyczące nowego rozwiązania
 • Za pomocą etnografii lub netnografii przeanalizujemy kontekst produktu, w miejscu jego docelowego użytkowania

Zaangażowanie klienta

 • 3 sprinty
 • Współpraca opiera się na tygodniowych sprintach, które nadają rytm współpracy oraz zwiększają transparentność i przewidywalność działań badawczo-projektowych.

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content