Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój strategii

Strategia zrównoważonego rozwoju oferty

Zidentyfikuj oczekiwania klientów oraz zmiany w otoczeniu w celu określenia dróg rozwoju oferty Twojej organizacji na przyszłość.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat strategii rozwoju oferty?

Cel

W ramach tego działania przeanalizujemy insighty konsumenckie, trendy branżowe i technologiczne. Użyjemy technik myślenia projektowego i projektowania spekulatywnego, by wypracować portfolio innowacji produktowych i usługowych.

Dzięki pogłębionym pracom analitycznym, warsztatom kreatywnym (co-create) oraz badaniom weryfikującym stawiane hipotezy stworzymy plan działań, który pozwoli zarządzać innowacjami i wdrażać je adekwatnie do zmieniającego się otoczenia oraz zgodnie z ambicjami Waszej organizacji.

 • stworzymy wizję i strategię rozwoju portfolio produktów i usług opartą na realnych problemach i potrzebach użytkowników, uwzględniając przy tym idee ekonomii cyrkularnej
 • dzięki intensywnym pracom warsztatowym wzmocnimy rolę designu w Waszej organizacji oraz określimy jak wykorzystać go na poziomie strategicznym
 • nauczymy zarządzać portfolio innowacji z użyciem dedykowanej metodyki i narzędzi

Co zrobimy?

 • Określimy propozycję wartości (Value Proposition) dla każdego segmentu klienta; wykaz ich celów/zadań, bolączek i korzyści w kontekście oferty
 • Określimy pozycjonowanie wg kluczowych wartości oraz konkurentów w wybranych obszarach 
 • Określimy priorytetowe obszary do rozwoju portfolio w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej – brakujące produkty, usługi 
 • Opracujemy wytyczne do projektowania i rozwoju produktów o obiegu zamkniętym, dla wybranych kategorii produktów 
 • Zwizualizujemy architekturę portfolio produktów i usług 

W jaki sposób?

 • Przebadamy otoczenie rynkowe, konkurencję oraz rozwiązania pokrewne – dokonamy benchmark'u wewnętrznego (pomiędzy produktami firmy) oraz zewnętrznego na poziomie konkurencji
 • Przeprowadzimy moderowane warsztaty co-create z pracownikami, partnerami, klientami firmy
 • Zrealizujemy badania jakościowe problemów i potrzeb klientów firmy w odniesieniu do wybranych grup produktów, poszukamy insightów ze szczególnym naciskiem na aspekty “zrównoważone” 
 • Podsumujemy obecne segmenty klientów oraz zbadamy i zdefiniujemy nowe grupy
 • Opracujemy założenia dla brakujących usług (np. zwrot, naprawa, ponowne użycie, regeneracja)

Zaangażowanie klienta

 • 6 sprintów
 • Współpraca opiera się na tygodniowych sprintach, które nadają rytm współpracy oraz zwiększają transparentność i przewidywalność działań badawczo-projektowych. W ramach każdego sprintu podejmowane jest 1 do maksymalnie 3 zagadnień określonych w projekcie.

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content