Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój strategii

Uwspólniona wizja cyrkularności

Wspólnie opracujemy i zwizualizujemy wizję rozwoju Waszej organizacji lub oferty w oparciu o założenia ekonomii cyrkularnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wizualizacji wizji rozwoju Waszej organizacji?

Cel

Zwizualizowanie wizji cyrkularnego rozwoju Waszej organizacji w taki sposób, by była ona rozumiana jednakowo przez wszystkie osoby w organizacji. Określenie jej elementów, kluczowych założeń i priorytetów.

Wizualizacja może przyjąć na przykład formę mapy ekosystemu, która pozwala zobaczyć zależności między potrzebami klientów, produktami, usługami oraz innymi działaniami organizacji, a także określić zewnętrzne parnterstwa i zasoby potrzebne do realizacji wizji.

 • wizualizacja wizji rozwoju (np. mapa ekosystemu)
 • briefy produktów i usług

Kluczowe działania

 • syntetyzowanie wszystkich informacji zidentyfikowanych we wcześniejszych sprintach
 • budowanie uwspólnionej wizji za pomocą wspólnych prac warsztatowych oraz prac badawczych i projektowych pomiędzy nimi
 • identyfikowanie istotnych wytycznych dla projektów produktów i usług wynikających z: trendów, problemów i potrzeb użytkowników, norm, możliwości i ograniczeń technologicznych, szans rynkowych oraz innych wytycznych do uwzględnienia

Kluczowe rezultaty

 • wizualizacja wizji oraz szerszego kontekstu ekosystemu, produktów i usług uwzględniająca zależności pomiędzy nimi i istotne interakcje
 • założenia będące syntezą przeprowadzonych prac badawczych i projektowych ze wszystkich etapów projektu
 • briefy określający założenia dla produktów i usług, określające formę, funkcje, doświadczenie użytkownika oraz unikatowe cechy

Tryb współpracy

 • Współpraca opiera się na podejściu Lean Startup oraz Design Thinking,
  których celem jest włączanie użytkowników i ekspertów w proces
  badawczo-projektowy
 • Tryb pracy opiera się na tygodniowych sprintach, które kończą się spotkaniami podsumowującymi (Sprint Review), nadających rytm współpracy
 • Zalecamy zaangażowanie osób decyzyjnych w proces badawczo-projektowy oraz wyznaczenie lidera_ki projektu po stronie Waszej organizacji

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content