Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

03. shaping

Uwspólniona wizja przyszłości

Materializacja strategicznych ambicji przyszłości.

Chcesz się dowiedzieć jak nadać kształt wizji rozwoju?

Cel

Stworzenie żywych obrazów przyszłości. Zaprojektowanie prototypu, symulacji lub modelu ułatwiającego zrozumieć i ocenić działanie rozwiązań jutra.

Dzięki zmaterializowaniu wizji jesteśmy w stanie zobaczyć jak produkt i/lub usługa będą wpływać na otoczenie swojej nadchodzącej egzystencji.

 • FIZYCZNY PROTOTYP PRZYSZŁOŚCI* model, render lub mockup
 • OPOWIEŚĆ O PRZYSZŁOŚCI UŻYTKOWANIA* kolaż, mapa lub ścieżka usługi
 • OBIEKT SPEKULATYWNY* instalacja, rzeźba lub scenografia
 • *Określenie finalnej formy stanowi indywidulany element procesu współpracy

Kluczowe działania

 • syntetyzowanie wszystkich informacji i danych zidentyfikowanych we wcześniejszych fazach projektu
 • budowa uwspólnionej wizji za pomocą ko-kreacyjnych prac warsztatowych, prac badawczych (ewaluacyjnych, generatywnych) i projektowych
 • projektowanie

Kluczowe rezultaty

 • synteza przeprowadzonych prac badawczych i projektowych ze wszystkich etapów projektu
 • wizualizacja wizji oraz szerszego kontekstu funkcjonowania ekosystemu, produktów i usług w przyszłości, uwzględniająca zależności pomiędzy nimi i istotne interakcje
 • dowód doświadczeń scenariuszy i spekulacji w jaki sposób produkt/usługa będzie wpływać na otoczenie swojej przyszłej egzystencji.

Jak możemy współpracować?

 • rekomendujemy model oparty na podejściu Lean Startup oraz Futures Thinking, których celem jest włączanie użytkowników i ekspertów w proces badawczo-projektowy
 • współpraca opiera się na tygodniowych sprintach, odbywających się hybrydowo: offline (przestrzeń Ergodesign Hub) lub online
 • Sprint Review to sesja podsumowująca Sprint oraz ustalająca działania kolejnego
 • zalecamy zaangażowanie osób decyzyjnych w proces projektowy oraz wyznaczenie lidera projektu

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content