Użyj naszego inteligentego systemu do diagnozy potrzeb
ENG EU

     

Dziękujemy za wysłanie wiadomości

Odezwiemy się najszybciej, jak to możliwe

Rozwój organizacji

Warsztaty Circular Design Thinking

Odkryj szanse związane z ekonomią cyrkularną w postaci nowych lub usprawnionych produktów i usług. Korzystnych zarówno dla Planety jak i Twojego biznesu.

Chcesz poszukać z nami koncepcji innowacji dla Twojej organizacji?

Cel

Naszym celem jest praca z Twoim zespołem nad realnymi aspektami Twojego biznesu oraz zapoznanie z procesem myślenia projektowego i zasadami ekonomii cyrkularnej.

Warsztaty Circular Design Thinking to połączenie potencjału jaki daje myślenie projektowe (Design Thinking), pozwalające tworzyć i testować innowacje oparte na realnych problemach i potrzebach użytkowników. Oraz ekonomii cyrkularnej, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym, która włącza w ten proces aspekt środowiskowy.

Dodatkowe korzyści

 • Postawimy hipotezy zrównoważonych innowacji
 • Wskażemy kierunki rozwoju oferty do dalszej eksploracji
 • Zdefiniujemy nowe ambicje Twojej organizacji

Co zrobimy?

 • Określimy kierunki rozwoju oferty uwzględniające ambicje i możliwości Twojej organizacji
 • Opracujemy portfel koncepcji innowacji
 • Warsztatowo przeprowadzimy wstępną ewaluację koncepcji pod kątem: wdrażalności, opłacalności, zgodności z potrzebami klientów
 • Stworzymy spis rekomendacji dotyczących szans i zagrożeń oraz plan dalszych działań do podjęcia w celu rozpoczęcia procesu rozwoju produktu lub usługi
 • Zapoznamy Was z metodyką i narzędziami umożliwiającymi rozwój portfolio produktów i usług w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej (Gospodarki Obiegu Zamkniętego)

W jaki sposób?

 • Empatia z użytkownikiem. Przeanalizujemy perspektywę użytkownika oraz "zielonych" kryteriów zakupowych. Zidentyfikujemy kluczowe informacje oraz obserwacje.
 • Identyfikowanie szans w otoczeniu biznesu. Przeanalizujemy aktualne i planowane działania w Twojej branży, poszukamy okazji wynikających z trendów, zmian legislacyjnych, etc.
 • Ideacja. Zidentyfikujemy hipotezy zrównoważonego rozwoju oferty, poszukamy koncepcji dla nowych lub usprawnienia istniejących produktów i usług.
 • Definiowanie i selekcja. Wybierzemy i doprecyzujemy pomysły z największym potencjałem. Określimy ich podstawowe parametry i ustalimy dalsze działania nad ich rozwojem.

Zaangażowanie klienta

 • 2 dni warsztatów strategicznych

Powiązane usługi:

Przykłady realizacji:

Skip to content